Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 813 914
Sum driftskostnader -319 -285
Driftsresultat 494 629
Resultat før skatt 501 643
Årsresultat 501 643
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 15 15
Omløpsmidler 366 600
Sum gjeld 33 98
Sum egenkapital 355 536
Sum egenkapital og gjeld 387 634
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nodeland Trygve W Advokat
Orgnummer 985 197 431
Telefon (+47) 22 34 61 00
Telefaks (+47) 22 34 61 01
E-post nodeland@kindemco.no
Hjemmeside www.kindemco.no
Besøksadresse Prinsens gate 22, 0157 Oslo
Postadresse Prinsens gate 22, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner