Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 284 305
Sum driftskostnader -261 -291
Driftsresultat 24 14
Resultat før skatt 12 0
Årsresultat 12 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 9 779
Omløpsmidler 0 216
Sum gjeld 0 272
Sum egenkapital 0 9 724
Sum egenkapital og gjeld 0 9 996
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Borettslaget Geitmyrsveien 33 B
Orgnummer 985 805 962
Besøksadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo
Postadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner