Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 332 288
Sum driftskostnader -1 036 -318
Driftsresultat -703 -30
Resultat før skatt -717 -35
Årsresultat -717 -35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 9 431 9 481
Omløpsmidler 744 57
Sum gjeld 1 500 146
Sum egenkapital 8 675 9 392
Sum egenkapital og gjeld 10 175 9 538
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Borettslaget Geitmyrsveien 33 B
Orgnummer 985 805 962
Besøksadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo
Postadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner