Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 321 274
Sum driftskostnader -470 -394
Driftsresultat -148 -120
Resultat før skatt -157 -130
Årsresultat -157 -130
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 580 9 630
Omløpsmidler 80 209
Sum gjeld 181 203
Sum egenkapital 9 479 9 636
Sum egenkapital og gjeld 9 661 9 839
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Borettslaget Geitmyrsveien 33 B
Orgnummer 985 805 962
Besøksadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo
Postadresse Geitmyrsveien 33 B, 0171 Oslo

Nøkkelpersoner