Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -5
Driftsresultat -6 -5
Resultat før skatt -6 286
Årsresultat -6 286
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 78
Sum gjeld 11 75
Sum egenkapital 2 088 2 094
Sum egenkapital og gjeld 2 099 2 169
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U E Carlsen AS
Orgnummer 986 396 667
Telefon (+47) 915 13 444
Mobiltelefon (+47) 915 13 444
Besøksadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss
Postadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss

Nøkkelpersoner