Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -199
Driftsresultat -7 -199
Resultat før skatt -7 -198
Årsresultat -7 -198
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 10
Sum gjeld 14 15
Sum egenkapital -12 -5
Sum egenkapital og gjeld 2 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U E Carlsen AS
Orgnummer 986 396 667
Telefon (+47) 915 13 444
Mobiltelefon (+47) 915 13 444
Besøksadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss
Postadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss

Nøkkelpersoner