Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -5
Driftsresultat -5 -5
Resultat før skatt -5 -5
Årsresultat -5 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 8
Sum gjeld 21 17
Sum egenkapital 2 078 2 083
Sum egenkapital og gjeld 2 099 2 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn U E Carlsen AS
Orgnummer 986 396 667
Telefon (+47) 915 13 444
Mobiltelefon (+47) 915 13 444
Besøksadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss
Postadresse Nedre Nordbergveien 2, 3514 Hønefoss

Nøkkelpersoner