Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 313
Sum driftskostnader -24 -52
Driftsresultat -24 260
Resultat før skatt -24 255
Årsresultat -24 255
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 278 372
Sum gjeld 64 133
Sum egenkapital 214 238
Sum egenkapital og gjeld 278 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Eiendom Da
Orgnummer 987 356 170
Telefon (+47) 22 98 99 40
Telefaks (+47) 22 98 99 41
E-post advtt@advtt.no
Hjemmeside www.advtt.no/
Besøksadresse Tullins gate 2, 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6917 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner