Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 1 1
Årsresultat 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 72 70
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 72 70
Sum egenkapital og gjeld 72 70
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bring AS
Orgnummer 988 015 814
Telefon (+47) 23 14 90 00
Telefaks (+47) 23 14 90 01
E-post post@bring.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Biskop Gunnerusgate 14 B, 0001 Oslo
Postadresse Biskop Gunnerus' gate 14 B, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner