Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -7
Driftsresultat 0 -7
Resultat før skatt 2 -5
Årsresultat 2 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 69 68
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 69 68
Sum egenkapital og gjeld 69 68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bring AS
Orgnummer 988 015 814
Telefon (+47) 23 14 90 00
Telefaks (+47) 23 14 90 01
E-post post@bring.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Biskop Gunnerusgate 14 B, 0001 Oslo
Postadresse Biskop Gunnerus' gate 14 B, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner