Nøkkeltall 2011 2010
Sum driftsinntekter 502 502
Sum driftskostnader -364 -461
Driftsresultat 138 41
Resultat før skatt 141 43
Årsresultat 141 43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2011 2010
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 454 351
Sum gjeld 51 89
Sum egenkapital 402 262
Sum egenkapital og gjeld 454 351
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Oscarsgate 3 B
Orgnummer 988 284 009
Telefon (+47) 22 86 58 09
Telefaks (+47) 22 86 59 49
Besøksadresse Oscars gate 3 B, 0352 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St Olavs plass HBRI AS, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner