Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -1 458
Driftsresultat 0 -1 458
Resultat før skatt 0 -1 460
Årsresultat 0 -1 460
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 110 110
Sum gjeld 13 13
Sum egenkapital 97 97
Sum egenkapital og gjeld 110 110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Holding AS
Orgnummer 988 630 128
Besøksadresse Per Kvibergs gate 14, 0478 Oslo
Postadresse Per Kvibergs gate 14, 0478 Oslo

Nøkkelpersoner