Pilestredet Park Utomhussameie B & L

Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 247 479
Sum driftskostnader -256 -462
Driftsresultat -9 16
Resultat før skatt -7 20
Årsresultat -7 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 317 369
Sum gjeld 13 58
Sum egenkapital 305 312
Sum egenkapital og gjeld 317 369
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet Park Utomhussameie B & L
Orgnummer 988 911 135
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner