Pilestredet Park Utomhussameie B & L

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 479 611
Sum driftskostnader -462 -456
Driftsresultat 16 155
Resultat før skatt 20 156
Årsresultat 20 156
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 369 416
Sum gjeld 58 125
Sum egenkapital 312 292
Sum egenkapital og gjeld 369 416
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet Park Utomhussameie B & L
Orgnummer 988 911 135
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner