Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -44 -50
Driftsresultat -44 -50
Resultat før skatt 103 -603
Årsresultat 103 -603
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 3
Sum gjeld 2 606 2 606
Sum egenkapital 3 437 3 335
Sum egenkapital og gjeld 6 043 5 941
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J & J Invest AS
Orgnummer 988 963 402
Besøksadresse Bergliveien 2 A, 4020 Stavanger
Postadresse Bergliveien 2 A, 4020 Stavanger

Nøkkelpersoner