Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -53 -99
Driftsresultat -53 -99
Resultat før skatt -15 462 -13 022
Årsresultat -15 462 -13 022
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 65 1 223
Sum gjeld 4 937 4 898
Sum egenkapital 3 937 19 399
Sum egenkapital og gjeld 8 874 24 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J & J Invest AS
Orgnummer 988 963 402
Besøksadresse Bergliveien 2 A, 4020 Stavanger
Postadresse Bergliveien 2 A, 4020 Stavanger

Nøkkelpersoner