Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -58 -53
Driftsresultat -58 -53
Resultat før skatt 4 276 2 750
Årsresultat 4 276 2 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 723 6 933
Sum gjeld 5 508 5 444
Sum egenkapital 4 254 2 478
Sum egenkapital og gjeld 9 762 7 922
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olsen S Holding AS
Orgnummer 988 986 380
Telefon (+47) 414 04 147
Besøksadresse c/o Rørleggermester Svein Olsen & S, 2953 Beitostølen
Postadresse c/o Rørleggermester Svein Olsen & S , 2953 Beitostølen

Nøkkelpersoner