Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -67 -58
Driftsresultat -67 -58
Resultat før skatt 7 288 3 481
Årsresultat 7 202 3 481
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 002 8 732
Sum gjeld 5 604 4 536
Sum egenkapital 9 437 5 235
Sum egenkapital og gjeld 15 041 9 771
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olsen S Holding AS
Orgnummer 988 986 380
Telefon (+47) 414 04 147
Besøksadresse c/o Rørleggermester Svein Olsen & S, 2953 Beitostølen
Postadresse c/o Rørleggermester Svein Olsen & S , 2953 Beitostølen

Nøkkelpersoner