Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 635 789
Sum driftskostnader -60 -633
Driftsresultat 576 156
Resultat før skatt 179 243
Årsresultat 153 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 539 5 736
Sum gjeld 277 427
Sum egenkapital 9 161 9 208
Sum egenkapital og gjeld 9 437 9 635
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mathisen Bernh L Invest AS
Orgnummer 989 000 462
Telefon (+47) 416 88 842
Mobiltelefon (+47) 416 88 842
E-post ksa@byggeklossen.no
Besøksadresse Doktor Holms vei 17 D, 0787 Oslo
Postadresse Doktor Holms vei 17 D, 0787 Oslo

Nøkkelpersoner