Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 395 350
Sum driftskostnader -70 -695
Driftsresultat 325 -345
Resultat før skatt 441 -241
Årsresultat 362 -260
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 260 6 524
Sum gjeld 581 637
Sum egenkapital 9 278 9 316
Sum egenkapital og gjeld 9 859 9 953
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mathisen Bernh L Invest AS
Orgnummer 989 000 462
Telefon (+47) 416 88 842
Mobiltelefon (+47) 416 88 842
E-post ksa@byggeklossen.no
Besøksadresse Doktor Holms vei 17 D, 0787 Oslo
Postadresse Doktor Holms vei 17 D, 0787 Oslo

Nøkkelpersoner