Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt -7 -7
Årsresultat -7 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 2
Sum gjeld 38 31
Sum egenkapital 279 286
Sum egenkapital og gjeld 317 317
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lorentzen Ø Invest AS
Orgnummer 989 004 107
Telefon (+47) 64 94 59 60
Telefaks (+47) 64 94 59 61
Mobiltelefon (+47) 415 23 093
Besøksadresse Brekkeveien 101, 1430 Ås
Postadresse Brekkeveien 101, 1430 Ås

Nøkkelpersoner