Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -9
Driftsresultat -10 -9
Resultat før skatt 81 79
Årsresultat 81 79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 173 2
Sum gjeld 112 102
Sum egenkapital 439 358
Sum egenkapital og gjeld 552 460
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lorentzen Ø Invest AS
Orgnummer 989 004 107
Telefon (+47) 64 94 59 60
Telefaks (+47) 64 94 59 61
Mobiltelefon (+47) 415 23 093
Besøksadresse Brekkeveien 101, 1430 Ås
Postadresse Brekkeveien 101, 1430 Ås

Nøkkelpersoner