Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -14
Driftsresultat -18 -14
Resultat før skatt -18 -14
Årsresultat -18 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 30 30
Omløpsmidler 1 1
Sum gjeld 141 123
Sum egenkapital -42 -24
Sum egenkapital og gjeld 99 99
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Andreas J Krogh Invest AS
Orgnummer 989 006 061
Telefon (+47) 909 56 963
Mobiltelefon (+47) 909 56 963
E-post andreas@officenet.no
Besøksadresse Utsiktsveien 12 A, 1410 Kolbotn
Postadresse Utsiktsveien 12 A, 1410 Kolbotn

Nøkkelpersoner