Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -11
Driftsresultat -13 -11
Resultat før skatt 397 195
Årsresultat 397 195
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 184 786
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 155 1 758
Sum egenkapital og gjeld 2 155 1 758
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Norsted AS
Orgnummer 989 025 759
Telefon (+47) 901 72 410
Mobiltelefon (+47) 901 72 410
Besøksadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden
Postadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden

Nøkkelpersoner