Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -8
Driftsresultat -9 -8
Resultat før skatt 432 28
Årsresultat 420 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 898 1 373
Sum gjeld 512 8
Sum egenkapital 1 473 1 853
Sum egenkapital og gjeld 1 985 1 861
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Norsted AS
Orgnummer 989 025 759
Telefon (+47) 901 72 410
Mobiltelefon (+47) 901 72 410
Besøksadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden
Postadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden

Nøkkelpersoner