Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -11 -11
Driftsresultat -11 -11
Resultat før skatt 278 113
Årsresultat 278 110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 389 1 415
Sum gjeld 0 304
Sum egenkapital 1 561 1 283
Sum egenkapital og gjeld 1 561 1 586
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Norsted AS
Orgnummer 989 025 759
Telefon (+47) 901 72 410
Mobiltelefon (+47) 901 72 410
Besøksadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden
Postadresse Rokkeveien 48 C, 1778 Halden

Nøkkelpersoner