Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -96 -61
Driftsresultat -96 -61
Resultat før skatt -96 -61
Årsresultat -96 -61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 282 186
Sum egenkapital 3 218 3 314
Sum egenkapital og gjeld 3 500 3 500
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J&j Aarrestad Holding AS
Orgnummer 989 033 212
Telefon (+47) 51 88 30 39
Mobiltelefon (+47) 906 45 142
E-post j-aar@online.no
Besøksadresse c/o Jan M. Aarrestad Jåttåveien 61, 4020 Stavanger
Postadresse c/o Jan M. Aarrestad Jåttåveien 61, 4020 Stavanger

Nøkkelpersoner