Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -83 -32
Driftsresultat -83 -32
Resultat før skatt -83 -32
Årsresultat -83 -32
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 6
Sum gjeld 125 48
Sum egenkapital 3 375 3 458
Sum egenkapital og gjeld 3 500 3 506
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J&j Aarrestad Holding AS
Orgnummer 989 033 212
Telefon (+47) 51 88 30 39
Mobiltelefon (+47) 906 45 142
E-post j-aar@online.no
Besøksadresse c/o Jan M. Aarrestad Jåttåveien 61, 4020 Stavanger
Postadresse c/o Jan M. Aarrestad Jåttåveien 61, 4020 Stavanger

Nøkkelpersoner