Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -1
Driftsresultat -23 -1
Resultat før skatt -23 -1
Årsresultat -23 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 5 2 074
Sum egenkapital -5 -2 074
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Popp S Holding AS
Orgnummer 989 035 258
Besøksadresse Dronningens gate 22, 0154 Oslo
Postadresse Eiriks gate 12, 0650 Oslo

Nøkkelpersoner