Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -25 -26
Driftsresultat -25 -26
Resultat før skatt 3 741 3 394
Årsresultat 2 728 2 400
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 852 5 706
Sum gjeld 3 013 2 594
Sum egenkapital 22 172 21 445
Sum egenkapital og gjeld 25 186 24 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salud Y Pesetas AS
Orgnummer 989 040 995
Besøksadresse Akersgata 45, 0158 Oslo
Postadresse Akersgata 45, 0158 Oslo

Nøkkelpersoner