Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -21 -20
Driftsresultat -21 -20
Resultat før skatt 6 455 2 506
Årsresultat 5 590 2 377
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 10 347 7 220
Sum gjeld 3 465 3 329
Sum egenkapital 26 908 23 918
Sum egenkapital og gjeld 30 373 27 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salud Y Pesetas AS
Orgnummer 989 040 995
Besøksadresse Akersgata 45, 0158 Oslo
Postadresse Akersgata 45, 0158 Oslo

Nøkkelpersoner