Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -45 -22
Driftsresultat -45 -22
Resultat før skatt 2 982 3 075
Årsresultat 2 374 2 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 379 6 914
Sum gjeld 2 630 2 560
Sum egenkapital 23 082 22 688
Sum egenkapital og gjeld 25 712 25 248
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salud Y Pesetas AS
Orgnummer 989 040 995
Besøksadresse Akersgata 45, 0158 Oslo
Postadresse Akersgata 45, 0158 Oslo

Nøkkelpersoner