Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 -2
Driftsresultat -1 -2
Resultat før skatt -1 1 044
Årsresultat -1 1 035
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 317 1 326
Sum gjeld 1 327 1 335
Sum egenkapital 182 183
Sum egenkapital og gjeld 1 509 1 518
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H P W Holding AS
Orgnummer 989 070 460
Besøksadresse Dalsveien 35 C, 0775 Oslo
Postadresse c/o Wandem Dalsveien 35 C, 0775 Oslo

Nøkkelpersoner