Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 37 0
Sum driftskostnader -1 -1
Driftsresultat 36 -1
Resultat før skatt 36 -1
Årsresultat 36 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 282 246
Sum gjeld 36 36
Sum egenkapital 438 402
Sum egenkapital og gjeld 474 438
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H P W Holding AS
Orgnummer 989 070 460
Besøksadresse Dalsveien 35 C, 0775 Oslo
Postadresse c/o Wandem Dalsveien 35 C, 0775 Oslo

Nøkkelpersoner