Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -45 -47
Driftsresultat -45 -47
Resultat før skatt -67 43
Årsresultat -67 43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 722 850
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 783 850
Sum egenkapital og gjeld 783 850
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P Urdal Ltd
Orgnummer 989 094 416
Besøksadresse Ørakerstien 27, 0284 Oslo
Postadresse Ørakerstien 27, 0284 Oslo

Nøkkelpersoner