Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -78 -27
Driftsresultat -78 -27
Resultat før skatt -59 2
Årsresultat -59 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 145 8
Sum gjeld 20 0
Sum egenkapital 807 866
Sum egenkapital og gjeld 827 866
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P Urdal Ltd
Orgnummer 989 094 416
Besøksadresse Ørakerstien 27, 0284 Oslo
Postadresse Ørakerstien 27, 0284 Oslo

Nøkkelpersoner