Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -31 -18
Driftsresultat -31 -18
Resultat før skatt 5 702 5 147
Årsresultat 5 663 5 111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 915 7 985
Sum gjeld 2 216 10 950
Sum egenkapital 29 483 23 819
Sum egenkapital og gjeld 31 699 34 769
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E C Holding AS
Orgnummer 989 098 195
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner