Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -70 -24
Driftsresultat -70 -24
Resultat før skatt -70 -24
Årsresultat -70 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 594 3 553
Sum gjeld 9 008 11 807
Sum egenkapital 12 585 16 030
Sum egenkapital og gjeld 21 594 27 837
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E C Holding AS
Orgnummer 989 098 195
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner