Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -39 -21
Driftsresultat -39 -21
Resultat før skatt -36 -20
Årsresultat -36 -20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 646 4 201
Sum gjeld 12 850 14 868
Sum egenkapital 16 081 16 117
Sum egenkapital og gjeld 28 931 30 985
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E C Holding AS
Orgnummer 989 098 195
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner