Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -21 -20
Driftsresultat -21 -20
Resultat før skatt 5 709 5 146
Årsresultat 5 669 5 119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 732 4 053
Sum gjeld 1 051 5 041
Sum egenkapital 31 465 25 796
Sum egenkapital og gjeld 32 516 30 837
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K D S Holding AS
Orgnummer 989 098 209
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner