Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -40 -19
Driftsresultat -40 -19
Resultat før skatt -38 -19
Årsresultat -38 -19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 651 3 168
Sum gjeld 8 875 13 853
Sum egenkapital 16 061 16 100
Sum egenkapital og gjeld 24 936 29 952
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K D S Holding AS
Orgnummer 989 098 209
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner