Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -70 -24
Driftsresultat -70 -24
Resultat før skatt -70 -24
Årsresultat -70 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 13 836 3 576
Sum gjeld 1 272 11 852
Sum egenkapital 12 564 16 009
Sum egenkapital og gjeld 13 836 27 861
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K D S Holding AS
Orgnummer 989 098 209
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner