Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 87 99
Sum driftskostnader -153 -132
Driftsresultat -66 -33
Resultat før skatt 1 627 1 099
Årsresultat 1 627 1 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 186 2 150
Omløpsmidler 1 812 1 833
Sum gjeld 1 004 1 813
Sum egenkapital 3 344 2 717
Sum egenkapital og gjeld 4 348 4 529
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L & L Holding AS
Orgnummer 989 100 408
Besøksadresse Skarstadhamn, 8540 Ballangen
Postadresse Skarstadhamn, 8540 Ballangen

Nøkkelpersoner