Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 130 104
Sum driftskostnader -163 -149
Driftsresultat -33 -45
Resultat før skatt 1 402 879
Årsresultat 1 402 879
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 013 2 111
Omløpsmidler 1 437 1 200
Sum gjeld 8 1 506
Sum egenkapital 3 625 2 223
Sum egenkapital og gjeld 3 633 3 728
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L & L Holding AS
Orgnummer 989 100 408
Besøksadresse Skarstadhamn, 8540 Ballangen
Postadresse Skarstadhamn, 8540 Ballangen

Nøkkelpersoner