Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 216 418
Sum driftskostnader -119 -271
Driftsresultat 97 146
Resultat før skatt -92 -66
Årsresultat -92 -245
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 765 4 777
Omløpsmidler 87 874
Sum gjeld 4 227 4 518
Sum egenkapital 1 315 1 407
Sum egenkapital og gjeld 5 542 5 925
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Holding AS
Orgnummer 989 104 063
Telefon (+47) 991 04 618
Mobiltelefon (+47) 991 04 618
Besøksadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen
Postadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen

Nøkkelpersoner