Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 240 230
Sum driftskostnader -83 -100
Driftsresultat 157 131
Resultat før skatt -83 -325
Årsresultat -83 -325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 761 4 764
Omløpsmidler 180 184
Sum gjeld 4 529 4 524
Sum egenkapital 765 848
Sum egenkapital og gjeld 5 293 5 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Holding AS
Orgnummer 989 104 063
Telefon (+47) 991 04 618
Mobiltelefon (+47) 991 04 618
Besøksadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen
Postadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen

Nøkkelpersoner