Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 215 107
Sum driftskostnader -149 -424
Driftsresultat 66 -317
Resultat før skatt -117 3 094
Årsresultat -85 3 209
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 816 5 814
Omløpsmidler 162 969
Sum gjeld 5 894 5 022
Sum egenkapital 1 652 2 887
Sum egenkapital og gjeld 7 546 7 909
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Holding AS
Orgnummer 989 104 063
Telefon (+47) 991 04 618
Mobiltelefon (+47) 991 04 618
Besøksadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen
Postadresse Finn Skjalges vei 3 B, 8803 Sandnessjøen

Nøkkelpersoner