Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -20 -21
Driftsresultat -20 -21
Resultat før skatt 58 269
Årsresultat 56 269
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 725 70
Sum gjeld 22 354 22 058
Sum egenkapital 2 468 2 412
Sum egenkapital og gjeld 24 822 24 470
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Invest AS
Orgnummer 989 129 910
Besøksadresse Rådhusvegen 1, 4270 Åkrehamn
Postadresse Postboks 134, 4296 Åkrehamn

Nøkkelpersoner