Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -21 -113
Driftsresultat -21 -113
Resultat før skatt -478 461
Årsresultat -478 461
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 160 1 479
Sum gjeld 26 025 22 678
Sum egenkapital 2 452 2 929
Sum egenkapital og gjeld 28 477 25 608
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Invest AS
Orgnummer 989 129 910
Besøksadresse Rådhusvegen 1, 4270 Åkrehamn
Postadresse Postboks 134, 4296 Åkrehamn

Nøkkelpersoner