Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -164 -187
Driftsresultat -164 -186
Resultat før skatt 119 122
Årsresultat 88 89
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 253 303
Omløpsmidler 103 62
Sum gjeld 195 205
Sum egenkapital 973 985
Sum egenkapital og gjeld 1 169 1 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m'ene AS
Orgnummer 989 131 664
Telefon (+47) 917 06 909
Mobiltelefon (+47) 913 61 411
Besøksadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme
Postadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme

Nøkkelpersoner