Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -134 -87
Driftsresultat -133 -87
Resultat før skatt 195 176
Årsresultat 143 128
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 84 84
Omløpsmidler 153 133
Sum gjeld 53 49
Sum egenkapital 895 752
Sum egenkapital og gjeld 949 800
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m'ene AS
Orgnummer 989 131 664
Telefon (+47) 917 06 909
Mobiltelefon (+47) 913 61 411
Besøksadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme
Postadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme

Nøkkelpersoner