Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 48 0
Sum driftskostnader -227 -190
Driftsresultat -179 -191
Resultat før skatt 5 094 -105
Årsresultat 5 116 -89
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 609 152
Omløpsmidler 4 652 55
Sum gjeld 133 141
Sum egenkapital 5 221 772
Sum egenkapital og gjeld 5 354 912
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m'ene AS
Orgnummer 989 131 664
Telefon (+47) 917 06 909
Mobiltelefon (+47) 913 61 411
Besøksadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme
Postadresse Langvikveien 36, 3145 Tjøme

Nøkkelpersoner