Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -8
Driftsresultat -8 -8
Resultat før skatt 1 492 493
Årsresultat 1 483 491
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 514 523
Sum gjeld 513 505
Sum egenkapital 1 621 638
Sum egenkapital og gjeld 2 134 1 143
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø E Invest AS
Orgnummer 989 171 305
Telefon (+47) 78 43 70 55
Telefaks (+47) 78 43 70 60
Besøksadresse Komsa Terasse 8, 9511 Alta
Postadresse Komsa Terasse 8, 9511 Alta

Nøkkelpersoner