Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt 343 294
Årsresultat 342 293
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 381 338
Sum gjeld 354 303
Sum egenkapital 647 655
Sum egenkapital og gjeld 1 001 958
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø E Invest AS
Orgnummer 989 171 305
Telefon (+47) 78 43 70 55
Telefaks (+47) 78 43 70 60
Besøksadresse Komsa Terasse 8, 9511 Alta
Postadresse Komsa Terasse 8, 9511 Alta

Nøkkelpersoner