Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -6
Driftsresultat -8 -6
Resultat før skatt 1 309 73
Årsresultat 1 292 70
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 988 535
Sum gjeld 378 21
Sum egenkapital 2 859 1 918
Sum egenkapital og gjeld 3 237 1 939
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åge O Holding AS
Orgnummer 989 175 521
Besøksadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16A, 2836 Biri
Postadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16 A, 2836 Biri

Nøkkelpersoner