Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -21
Driftsresultat -16 -21
Resultat før skatt -11 7
Årsresultat -11 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 705 1 627
Sum gjeld 656 1 567
Sum egenkapital 298 310
Sum egenkapital og gjeld 954 1 876
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åge O Holding AS
Orgnummer 989 175 521
Besøksadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16A, 2836 Biri
Postadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16 A, 2836 Biri

Nøkkelpersoner