Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -8
Driftsresultat -9 -8
Resultat før skatt -3 325
Årsresultat -3 325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 790 998
Sum gjeld 426 631
Sum egenkapital 613 616
Sum egenkapital og gjeld 1 039 1 247
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åge O Holding AS
Orgnummer 989 175 521
Besøksadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16A, 2836 Biri
Postadresse c/o Åge Ottosen Aurtunvegen 16 A, 2836 Biri

Nøkkelpersoner