Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 522 523
Sum driftskostnader -156 -143
Driftsresultat 366 380
Resultat før skatt 239 256
Årsresultat 168 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 706 1 706
Omløpsmidler 1 302 1 181
Sum gjeld 3 111 3 229
Sum egenkapital 158 -10
Sum egenkapital og gjeld 3 270 3 219
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendom AS
Orgnummer 989 196 235
Besøksadresse Kleberget 32, 1531 Moss
Postadresse c/o Kristiansen Kleberget 32, 1531 Moss

Nøkkelpersoner