Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 480 489
Sum driftskostnader -187 -145
Driftsresultat 292 344
Resultat før skatt 191 132
Årsresultat 139 77
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 706 1 706
Omløpsmidler 1 044 976
Sum gjeld 3 348 3 471
Sum egenkapital -170 -309
Sum egenkapital og gjeld 3 178 3 162
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendom AS
Orgnummer 989 196 235
Besøksadresse Kleberget 32, 1531 Moss
Postadresse c/o Kristiansen Kleberget 32, 1531 Moss

Nøkkelpersoner