Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 495 511
Sum driftskostnader -268 -268
Driftsresultat 227 243
Resultat før skatt 107 135
Årsresultat 83 96
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 706 1 706
Omløpsmidler 100 74
Sum gjeld 2 691 2 836
Sum egenkapital 471 387
Sum egenkapital og gjeld 3 162 3 223
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendom AS
Orgnummer 989 196 235
Besøksadresse Kleberget 32, 1531 Moss
Postadresse c/o Kristiansen Kleberget 32, 1531 Moss

Nøkkelpersoner