Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -321 -597
Driftsresultat -321 -597
Resultat før skatt 13 468 4 387
Årsresultat 11 501 2 979
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 224 5 303
Sum gjeld 4 467 3 907
Sum egenkapital 20 689 12 438
Sum egenkapital og gjeld 25 156 16 345
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Hope Invest AS
Orgnummer 989 202 901
Besøksadresse Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø
Postadresse Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø

Nøkkelpersoner