Nøkkeltall 2016 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -321
Driftsresultat -28 -321
Resultat før skatt 5 217 13 468
Årsresultat 3 915 11 501
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 058 7 224
Sum gjeld 2 705 4 467
Sum egenkapital 23 096 20 689
Sum egenkapital og gjeld 25 801 25 156
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Hope Invest AS
Orgnummer 989 202 901
Besøksadresse Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø
Postadresse Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø

Nøkkelpersoner