Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -107 -60
Driftsresultat -107 -60
Resultat før skatt 5 001 1 682
Årsresultat 5 001 1 607
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 043 7 450
Sum gjeld 10 806 9 213
Sum egenkapital 24 303 24 302
Sum egenkapital og gjeld 35 109 33 516
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Holding AS
Orgnummer 989 206 958
Besøksadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner