Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -65 -82
Driftsresultat -65 -82
Resultat før skatt 635 -82
Årsresultat 496 -65
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 544 23
Sum gjeld 4 938 2 451
Sum egenkapital 23 669 23 674
Sum egenkapital og gjeld 28 607 26 124
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Holding AS
Orgnummer 989 206 958
Besøksadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner