Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -58 -16
Driftsresultat -58 -16
Resultat før skatt 75 -16
Årsresultat 320 -12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 16 325 1 602
Sum gjeld 22 858 4 536
Sum egenkapital 20 545 8 674
Sum egenkapital og gjeld 43 403 13 210
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Holding AS
Orgnummer 989 206 958
Besøksadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner