Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 222 310
Sum driftskostnader -118 -125
Driftsresultat 104 185
Resultat før skatt 50 181
Årsresultat 45 153
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 493 3 493
Omløpsmidler 340 404
Sum gjeld 1 662 1 702
Sum egenkapital 2 950 2 975
Sum egenkapital og gjeld 4 612 4 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn September K & U AS
Orgnummer 989 222 597
Besøksadresse Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S
Postadresse c/o Anne Eftevaag Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S

Nøkkelpersoner