Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 117 96
Sum driftskostnader -78 -40
Driftsresultat 39 56
Resultat før skatt 231 82
Årsresultat 227 68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 493 1 695
Omløpsmidler 243 106
Sum gjeld 1 693 154
Sum egenkapital 2 822 2 594
Sum egenkapital og gjeld 4 515 2 748
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn September K & U AS
Orgnummer 989 222 597
Besøksadresse Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S
Postadresse c/o Anne Eftevaag Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S

Nøkkelpersoner