Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 113 111
Sum driftskostnader -88 -78
Driftsresultat 25 33
Resultat før skatt 86 10
Årsresultat 79 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 797 1 797
Omløpsmidler 751 1 068
Sum gjeld 35 32
Sum egenkapital 2 513 2 833
Sum egenkapital og gjeld 2 548 2 865
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn September K & U AS
Orgnummer 989 222 597
Besøksadresse Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S
Postadresse c/o Anne Eftevaag Marineveien 11 A, 4632 Kristiansand S

Nøkkelpersoner