Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 375 360
Sum driftskostnader -106 -79
Driftsresultat 269 282
Resultat før skatt 2 774 284
Årsresultat 2 700 211
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 904 2 971
Omløpsmidler 2 653 311
Sum gjeld 2 779 3 203
Sum egenkapital 3 490 790
Sum egenkapital og gjeld 6 269 3 994
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Invest AS
Orgnummer 989 225 979
Besøksadresse Sørengkaia 62, 0194
Postadresse Sørengkaia 62, 0194

Nøkkelpersoner