Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 796 540
Sum driftskostnader -445 -228
Driftsresultat 351 312
Resultat før skatt 1 160 2 218
Årsresultat 1 126 2 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 12 475 12 742
Omløpsmidler 396 181
Sum gjeld 8 545 8 472
Sum egenkapital 5 288 5 162
Sum egenkapital og gjeld 13 833 13 634
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Invest AS
Orgnummer 989 225 979
Besøksadresse Sørengkaia 62, 0194
Postadresse Sørengkaia 62, 0194

Nøkkelpersoner