Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 926 855
Sum driftskostnader -377 -355
Driftsresultat 550 500
Resultat før skatt 1 429 1 080
Årsresultat 1 356 1 007
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 18 082 11 942
Omløpsmidler 1 240 1 372
Sum gjeld 12 609 7 926
Sum egenkapital 7 704 6 349
Sum egenkapital og gjeld 20 313 14 275
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Invest AS
Orgnummer 989 225 979
Besøksadresse Sørengkaia 62, 0194
Postadresse Sørengkaia 62, 0194

Nøkkelpersoner