Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -11
Driftsresultat -14 -11
Resultat før skatt 1 705 3 675
Årsresultat 1 291 3 061
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 612 2 721
Sum gjeld 3 150 4 550
Sum egenkapital 5 723 4 432
Sum egenkapital og gjeld 8 873 8 983
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P J J Holding AS
Orgnummer 989 241 516
Telefon (+47) 62 54 92 00
Telefaks (+47) 62 54 92 01
Besøksadresse Borchgrevinks gate 42, 2319 Hamar
Postadresse Borchgrevinks gate 42, 2319 Hamar

Nøkkelpersoner