Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -6
Driftsresultat -6 -6
Resultat før skatt 847 1 169
Årsresultat 828 1 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 564 1 582
Sum gjeld 6 253 99
Sum egenkapital 2 572 1 744
Sum egenkapital og gjeld 8 825 1 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P J J Holding AS
Orgnummer 989 241 516
Telefon (+47) 62 54 92 00
Telefaks (+47) 62 54 92 01
Besøksadresse Borchgrevinks gate 42, 2319 Hamar
Postadresse Borchgrevinks gate 42, 2319 Hamar

Nøkkelpersoner