Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -19 -25
Driftsresultat -19 -25
Resultat før skatt 117 21
Årsresultat 110 23
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 80 80
Omløpsmidler 1 605 2 100
Sum gjeld 595 951
Sum egenkapital 1 090 1 229
Sum egenkapital og gjeld 1 685 2 180
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Svendsen Ø Holding AS
Orgnummer 989 246 208
Besøksadresse Midtunlia 19, 5224 Nesttun
Postadresse Midtunlia 19, 5224 Nesttun

Nøkkelpersoner