Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 48 7
Sum driftskostnader -12 -14
Driftsresultat 35 -7
Resultat før skatt 435 343
Årsresultat 422 341
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 130 0
Omløpsmidler 456 550
Sum gjeld 226 426
Sum egenkapital 548 326
Sum egenkapital og gjeld 774 751
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø. L. Holding AS
Orgnummer 989 262 319
Besøksadresse Fredtun, 2332 Åsvang
Postadresse Fredtun, 2332 Åsvang

Nøkkelpersoner