Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -95 -27
Driftsresultat -95 -27
Resultat før skatt 500 203
Årsresultat 510 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 76 103
Omløpsmidler 787 563
Sum gjeld 400 313
Sum egenkapital 632 522
Sum egenkapital og gjeld 1 032 834
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø. L. Holding AS
Orgnummer 989 262 319
Besøksadresse Fredtun, 2332 Åsvang
Postadresse Fredtun, 2332 Åsvang

Nøkkelpersoner