Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 1
Sum driftskostnader -13 -30
Driftsresultat -10 -29
Resultat før skatt 210 190
Årsresultat 199 186
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 083 534
Sum gjeld 311 4
Sum egenkapital 3 040 3 141
Sum egenkapital og gjeld 3 351 3 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Holding AS
Orgnummer 989 262 939
Telefon (+47) 73 51 80 70
Besøksadresse Nordre Jonsgate 5, 7030 Trondheim
Postadresse Nordre Jonsgate 5, 7030 Trondheim

Nøkkelpersoner