Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 543 2
Sum driftskostnader -15 -13
Driftsresultat 528 -11
Resultat før skatt 580 657
Årsresultat 567 647
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 255 1 744
Sum gjeld 17 310
Sum egenkapital 3 954 3 387
Sum egenkapital og gjeld 3 972 3 697
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J Holding AS
Orgnummer 989 262 939
Telefon (+47) 73 51 80 70
Besøksadresse Nordre Jonsgate 5, 7030 Trondheim
Postadresse Nordre Jonsgate 5, 7030 Trondheim

Nøkkelpersoner