Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 72 72
Sum driftskostnader -12 -10
Driftsresultat 60 62
Resultat før skatt 61 1 165
Årsresultat 45 1 140
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 179 2 179
Omløpsmidler 8 863 8 828
Sum gjeld 426 436
Sum egenkapital 11 322 11 277
Sum egenkapital og gjeld 11 748 11 713
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ekornrud Kjell G Holding AS
Orgnummer 989 270 397
Telefon (+47) 971 40 508
Mobiltelefon (+47) 971 40 508
Besøksadresse c/o Kjell G. Ekornrud Enge, 5590 Etne
Postadresse c/o Kjell G. Ekornrud Enge, 5590 Etne

Nøkkelpersoner