Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -9
Driftsresultat -9 -9
Resultat før skatt 1 493 1 535
Årsresultat 1 483 1 525
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 153 0
Omløpsmidler 7 747 8 417
Sum gjeld 469 470
Sum egenkapital 10 137 8 654
Sum egenkapital og gjeld 10 606 9 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ekornrud Kjell G Holding AS
Orgnummer 989 270 397
Telefon (+47) 971 40 508
Mobiltelefon (+47) 971 40 508
Besøksadresse c/o Kjell G. Ekornrud Enge, 5590 Etne
Postadresse c/o Kjell G. Ekornrud Enge, 5590 Etne

Nøkkelpersoner