Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 294 3 233
Sum driftskostnader -2 926 -2 426
Driftsresultat 1 367 807
Resultat før skatt 1 379 809
Årsresultat 1 075 622
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 704 515
Omløpsmidler 1 293 1 477
Sum gjeld 825 592
Sum egenkapital 1 175 1 400
Sum egenkapital og gjeld 2 000 1 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rasmussen H H AS
Orgnummer 989 282 352
Telefon (+47) 901 86 025
Besøksadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien
Postadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien

Nøkkelpersoner