Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 101 2 408
Sum driftskostnader -2 819 -2 234
Driftsresultat 282 173
Resultat før skatt 297 186
Årsresultat 223 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 520 355
Omløpsmidler 1 062 934
Sum gjeld 526 456
Sum egenkapital 1 056 833
Sum egenkapital og gjeld 1 582 1 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rasmussen H H AS
Orgnummer 989 282 352
Telefon (+47) 901 86 025
Besøksadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien
Postadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien

Nøkkelpersoner