Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 329 2 461
Sum driftskostnader -2 825 -2 114
Driftsresultat 504 347
Resultat før skatt 511 356
Årsresultat 383 257
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 533 694
Omløpsmidler 1 819 1 116
Sum gjeld 659 497
Sum egenkapital 1 696 1 313
Sum egenkapital og gjeld 2 354 1 810
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rasmussen H H AS
Orgnummer 989 282 352
Telefon (+47) 901 86 025
Besøksadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien
Postadresse Grønnerødvegen 213, 3719 Skien

Nøkkelpersoner