Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 485 561
Sum driftskostnader -289 -206
Driftsresultat 196 356
Resultat før skatt 36 197
Årsresultat 27 142
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 349 3 369
Omløpsmidler 15 4
Sum gjeld 3 574 3 608
Sum egenkapital 291 264
Sum egenkapital og gjeld 3 865 3 872
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J Eiendom AS
Orgnummer 989 290 010
Telefon (+47) 488 85 529
Mobiltelefon (+47) 488 85 529
Besøksadresse J. M. Uglands vei 36, 4878 Grimstad
Postadresse J. M. Uglands vei 36, 4878 Grimstad

Nøkkelpersoner