Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 377 440
Sum driftskostnader -248 -267
Driftsresultat 129 172
Resultat før skatt -31 14
Årsresultat -32 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 390 3 447
Omløpsmidler 6 2
Sum gjeld 3 777 3 303
Sum egenkapital 122 154
Sum egenkapital og gjeld 3 899 3 457
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J Eiendom AS
Orgnummer 989 290 010
Telefon (+47) 488 85 529
Mobiltelefon (+47) 488 85 529
Besøksadresse J. M. Uglands vei 36, 4878 Grimstad
Postadresse J. M. Uglands vei 36, 4878 Grimstad

Nøkkelpersoner