Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 504 512
Sum driftskostnader -281 -309
Driftsresultat 223 204
Resultat før skatt 89 62
Årsresultat 59 54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 012 2 152
Omløpsmidler 114 187
Sum gjeld 2 050 2 322
Sum egenkapital 397 338
Sum egenkapital og gjeld 2 447 2 659
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y & G Eiendom AS
Orgnummer 989 341 553
Besøksadresse Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Postboks 241, 6772 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner