Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 462 72
Sum driftskostnader -171 -43
Driftsresultat 291 29
Resultat før skatt 136 9
Årsresultat 136 9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 250 37
Omløpsmidler 469 53
Sum gjeld 2 436 263
Sum egenkapital 283 147
Sum egenkapital og gjeld 2 719 410
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y & G Eiendom AS
Orgnummer 989 341 553
Besøksadresse Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Postboks 241, 6772 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner