Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 505 504
Sum driftskostnader -339 -329
Driftsresultat 166 175
Resultat før skatt 87 85
Årsresultat 52 57
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 776 1 958
Omløpsmidler 74 97
Sum gjeld 1 605 1 864
Sum egenkapital 565 513
Sum egenkapital og gjeld 2 170 2 376
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y & G Eiendom AS
Orgnummer 989 341 553
Besøksadresse Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Postboks 241, 6772 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner