Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 87 83
Sum driftskostnader -67 -49
Driftsresultat 19 35
Resultat før skatt 19 35
Årsresultat 18 25
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 79 32
Sum gjeld 11 -18
Sum egenkapital 70 51
Sum egenkapital og gjeld 81 33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eriksen N Consulting Ltd
Orgnummer 989 439 758
Besøksadresse Bogstadveien 39 A, 0366 Oslo
Postadresse Bogstadveien 39 A, 0366 Oslo

Nøkkelpersoner