Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 88 83
Sum driftskostnader -64 -54
Driftsresultat 24 29
Resultat før skatt 24 29
Årsresultat 24 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 158 122
Sum gjeld 44 32
Sum egenkapital 116 92
Sum egenkapital og gjeld 159 124
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eriksen N Consulting Ltd
Orgnummer 989 439 758
Besøksadresse Bogstadveien 39 A, 0366 Oslo
Postadresse Bogstadveien 39 A, 0366 Oslo

Nøkkelpersoner