Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -59 -94
Driftsresultat -59 -94
Resultat før skatt 2 706 12 128
Årsresultat 2 651 12 003
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 44 202 46 562
Sum gjeld 92 3 618
Sum egenkapital 51 538 48 886
Sum egenkapital og gjeld 51 630 52 504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C&g Invest AS
Orgnummer 989 573 942
Besøksadresse c/o Geir Lie Risalléen 55, 0776 Oslo
Postadresse c/o Geir Lie Risalléen 55, 0776 Oslo

Nøkkelpersoner