Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -77 -149
Driftsresultat -77 -149
Resultat før skatt 15 033 27
Årsresultat 15 010 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 52 906 37 239
Sum gjeld 110 933
Sum egenkapital 57 047 42 038
Sum egenkapital og gjeld 57 157 42 970
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C&g Invest AS
Orgnummer 989 573 942
Besøksadresse c/o Geir Lie Risalléen 55, 0776 Oslo
Postadresse c/o Geir Lie Risalléen 55, 0776 Oslo

Nøkkelpersoner