Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -2
Driftsresultat 0 -2
Resultat før skatt 0 -1
Årsresultat 0 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 1
Sum egenkapital og gjeld 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Pettit Interiør AS
Orgnummer 989 722 123
Besøksadresse c/o Christopher Pettit Normannsgata 4A, 0655 Oslo
Postadresse c/o Christopher Pettit Normannsgata 4 A, 0655 Oslo

Nøkkelpersoner