Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 2
Sum driftskostnader -6 -1
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 -3
Årsresultat 0 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 2
Sum gjeld 0 1
Sum egenkapital 2 1
Sum egenkapital og gjeld 2 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Pettit Interiør AS
Orgnummer 989 722 123
Besøksadresse c/o Christopher Pettit Normannsgata 4A, 0655 Oslo
Postadresse c/o Christopher Pettit Normannsgata 4 A, 0655 Oslo

Nøkkelpersoner