Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 493 570
Sum driftskostnader -263 -533
Driftsresultat 230 37
Resultat før skatt 229 36
Årsresultat 229 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 274 224
Sum gjeld 15 0
Sum egenkapital 259 274
Sum egenkapital og gjeld 274 274
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hetty Per F Advokat
Orgnummer 989 753 010
Telefon (+47) 22 91 00 50
Telefaks (+47) 22 91 00 51
Mobiltelefon (+47) 905 99 505
E-post per.hetty@c2i.net
Hjemmeside www.advonor.no
Besøksadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner