Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 732 1 222
Sum driftskostnader -390 -372
Driftsresultat 341 849
Resultat før skatt 341 849
Årsresultat 341 849
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 327 240
Sum gjeld 29 50
Sum egenkapital 348 240
Sum egenkapital og gjeld 377 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hetty Per F Advokat
Orgnummer 989 753 010
Telefon (+47) 22 91 00 50
Telefaks (+47) 22 91 00 51
Mobiltelefon (+47) 905 99 505
E-post per.hetty@c2i.net
Hjemmeside www.advonor.no
Besøksadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner