Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 400 0
Sum driftskostnader 69 -11
Driftsresultat 469 -11
Resultat før skatt 470 -11
Årsresultat 470 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 228 212
Sum gjeld 227 2 250
Sum egenkapital 1 -2 038
Sum egenkapital og gjeld 228 212
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rib X AS
Orgnummer 989 783 785
Besøksadresse c/o Westco AS Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Postadresse c/o Westco AS Myrvangveien 6, 4016 Stavanger

Nøkkelpersoner