Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 86 177
Sum driftskostnader -54 -75
Driftsresultat 32 102
Resultat før skatt 0 154
Årsresultat 0 137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 741 2 741
Omløpsmidler 510 672
Sum gjeld 1 057 1 219
Sum egenkapital 2 811 2 811
Sum egenkapital og gjeld 3 868 4 030
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Invest AS
Orgnummer 989 788 426
Telefon (+47) 69 18 89 51
Mobiltelefon (+47) 915 85 911
E-post jenserikm@halden.net
Besøksadresse Løvveien 11, 1786 Halden
Postadresse Løvveien 11, 1786 Halden

Nøkkelpersoner