Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 183 191
Sum driftskostnader -58 -40
Driftsresultat 125 151
Resultat før skatt 290 285
Årsresultat 269 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 741 2 741
Omløpsmidler 963 814
Sum gjeld 2 121 2 240
Sum egenkapital 2 200 1 931
Sum egenkapital og gjeld 4 320 4 171
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Invest AS
Orgnummer 989 788 426
Telefon (+47) 69 18 89 51
Mobiltelefon (+47) 915 85 911
E-post jenserikm@halden.net
Besøksadresse Løvveien 11, 1786 Halden
Postadresse Løvveien 11, 1786 Halden

Nøkkelpersoner