Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 136 179
Sum driftskostnader -80 -72
Driftsresultat 56 108
Resultat før skatt 101 262
Årsresultat 95 244
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 741 2 741
Omløpsmidler 619 610
Sum gjeld 1 438 1 524
Sum egenkapital 2 539 2 443
Sum egenkapital og gjeld 3 977 3 968
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Invest AS
Orgnummer 989 788 426
Telefon (+47) 69 18 89 51
Mobiltelefon (+47) 915 85 911
E-post jenserikm@halden.net
Besøksadresse Løvveien 11, 1786 Halden
Postadresse Løvveien 11, 1786 Halden

Nøkkelpersoner