Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk Ii

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 330 300
Sum driftskostnader -345 -114
Driftsresultat -15 186
Resultat før skatt -15 186
Årsresultat -15 186
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 9 154 9 154
Omløpsmidler 527 548
Sum gjeld 0 6
Sum egenkapital 9 681 9 696
Sum egenkapital og gjeld 9 681 9 702
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skoleskipet S Y Mohawk Ii Stiftelsen
Orgnummer 989 788 647
Telefon (+47) 22 01 70 80
Besøksadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner