Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk Ii

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 624 430
Sum driftskostnader -100 -91
Driftsresultat 524 339
Resultat før skatt 337 147
Årsresultat 337 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 9 154 9 154
Omløpsmidler 322 30
Sum gjeld 3 173 3 217
Sum egenkapital 6 304 5 967
Sum egenkapital og gjeld 9 476 9 184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skoleskipet S Y Mohawk Ii Stiftelsen
Orgnummer 989 788 647
Telefon (+47) 22 01 70 80
Besøksadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner