Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk Ii

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 385 300
Sum driftskostnader -133 -369
Driftsresultat 3 252 -69
Resultat før skatt 3 084 -185
Årsresultat 3 084 -185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 154 9 154
Omløpsmidler 49 169
Sum gjeld 0 3 204
Sum egenkapital 9 203 6 119
Sum egenkapital og gjeld 9 203 9 323
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skoleskipet S Y Mohawk Ii Stiftelsen
Orgnummer 989 788 647
Telefon (+47) 22 01 70 80
Besøksadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o adv. Dag Erlandsen Stortingsgata 30, 0161 Oslo

Nøkkelpersoner