Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 493 1 650
Sum driftskostnader -660 -1 580
Driftsresultat -166 69
Resultat før skatt -158 81
Årsresultat -158 60
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 19
Omløpsmidler 197 284
Sum gjeld 351 543
Sum egenkapital 1 849 2 156
Sum egenkapital og gjeld 2 200 2 700
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Innovation 4 U AS
Orgnummer 989 851 144
Telefon (+47) 905 00 167
Mobiltelefon (+47) 905 00 167
Besøksadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik
Postadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik

Nøkkelpersoner