Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 989 984
Sum driftskostnader -958 -1 035
Driftsresultat 31 -51
Resultat før skatt 38 -41
Årsresultat 38 -41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 10
Omløpsmidler 144 145
Sum gjeld 311 301
Sum egenkapital 1 994 2 084
Sum egenkapital og gjeld 2 305 2 385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Innovation 4 U AS
Orgnummer 989 851 144
Telefon (+47) 905 00 167
Mobiltelefon (+47) 905 00 167
Besøksadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik
Postadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik

Nøkkelpersoner