Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 702 2 235
Sum driftskostnader -1 530 -1 711
Driftsresultat 171 524
Resultat før skatt 208 541
Årsresultat 147 391
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 78 69
Omløpsmidler 413 349
Sum gjeld 845 788
Sum egenkapital 2 231 2 235
Sum egenkapital og gjeld 3 076 3 023
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Innovation 4 U AS
Orgnummer 989 851 144
Telefon (+47) 905 00 167
Mobiltelefon (+47) 905 00 167
Besøksadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik
Postadresse Vindlyveien 47, 3260 Larvik

Nøkkelpersoner