Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -31 -152
Driftsresultat -31 -152
Resultat før skatt 158 2 083
Årsresultat 119 1 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 314 6 610
Sum gjeld 898 796
Sum egenkapital 7 373 7 254
Sum egenkapital og gjeld 8 271 8 050
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eckbo Finn O Holding AS
Orgnummer 990 188 564
Telefon (+47) 995 91 974
Besøksadresse Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Postadresse Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo

Nøkkelpersoner