Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 487
Sum driftskostnader -224 -1 553
Driftsresultat -224 -1 066
Resultat før skatt 284 3 069
Årsresultat 284 3 069
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 75
Omløpsmidler 8 561 7 994
Sum gjeld 4 106 3 896
Sum egenkapital 4 463 4 179
Sum egenkapital og gjeld 8 568 8 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D.w.& W. International AS
Orgnummer 990 287 198
Telefon (+47) 970 82 581
Mobiltelefon (+47) 970 82 581
E-post post.dww@online.no
Hjemmeside www.dww.no
Besøksadresse Kjelsåsveien 29 B, 0488 Oslo
Postadresse Kjelsåsveien 29 B, 0488 Oslo

Nøkkelpersoner